Vill du kontakta oss?

Har Du en fråga, skicka gärna ett mail till:

yetsframtid@gmail.com   

eller ring någon av oss i styrelsen

 

Styrelsen för 2020

Ordförande: Agneta Lindén, 070-230 20 59

Kassör: Megan Sandberg, 070-578 00 00

Ledamot:  Mats Moberg 070-248 71 01

Ledamot: Kjell-Åke Tjernström 076- 801 27 08
                Håkan Svensson
                Erik Sjölander

Ledamot/valberedning:  Sara Rylander, 073-441 14 63

 

 

Välkommen till

www.yetsframtid.com

www.facebook.com/YetsFramtid

mail: yetsframtid@gmail.com