Styrelsen

Vill du kontakta oss? 

Har Du en fråga, skicka gärna ett mail till:

yetsframtid@gmail.com   

eller ring ordförande i styrelsen.

Styrelsen för 2024 
Ordförande: Erik Sjölander 070 -628 21 10

Kassör: Lena Gimbergsson

Ledamot:  
                 Kjell-Åke Tjernström                
                 Sara Rylander
                 Margareta Selander
                 Lars Bergman 
                 Agneta Lindén

Valberedning; Sam Madsén

Vi jobbar för att bevara och utveckla platsen runt Y:et

och vi behöver bli fler i föreningen.

 

 

Välkommen till

www.yetsframtid.com

facebook.com/yetsframtid

mail: yetsframtid@gmail.com

 

Hitta till Y:et

GPS

62°31′30″N 17°27′00″O
Vid infarten till Sundsvall/Timrå Airport, Midlanda Timrå

 

Välkommen som medlem i föreningen; 100 kr 
Swish: 123 621 05 79. ange namn och e-post