Y-Dagen 19 augusti 2017

Planera redan nu in ditt besök på Y-dagen

Årets Y-dag är  den 19 augusti 2017 kl 12.00-16.00

Som tidigare år kommer vi att ha grundtemat,  lokalproducerade produkter som visas av ett antal knallar.

Det kommer att finnas något intressant för alla åldrar. Vi kommer givetvis att ha en hel del aktiviteter som passar den yngre besöksgruppen, våra barn, det är viktigt för oss att barnen tycker att det är kul att åka till Y-Dagen.

Kanske just detta område blir kommunens stora attraktionsområde framåt i tiden.

Underhållning från scenen

Konstutställning och mycket mycket mer.

Boka in dagen redan nu i din kalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till

www.yetsframtid.com

www.facebook.com/YetsFramtid

mail: yetsframtid@gmail.com