Bli medlem

Y:et är en symbol för Västernorrland, att bevara konstverket är en angelägenhet för hela länet.

Vi som medlemmar i Y:ets Framtid kommer att verka för att Y:et skall bevaras och att omgivningern görs välkomnande.

Visionen är att konstverket blir ett  landmärke i Västernorrland,  ett attraktivt turist- och fritidsområde där ingen passerar utan att först ha gjort ett besök.

Vill DU vara med och bidra till vår version?  Bli medlem, avgiften är valfri men lägst 100 kr per år

Avgiften betalar du till Bankgiro  5053-7174  märk betalningen med ditt namn

VÄLKOMMEN som medlem med möjlighet att vara med och påverka!

 

 

 

 

 

Välkommen till

www.yetsframtid.com

www.facebook.com/YetsFramtid

mail: yetsframtid@gmail.com