Bli medlem

BLI MEDLEM 
du också.. 

Årsmötet 2024 beslutade att 

avgiften är valfri men lägst 100 kr per år

Avgiften betalar du till Bankgiro  5053-7174 eller swish 123 6210579  märk betalningen med ditt namn + e-postadress.

...............................................................................................................................................................

Vi kan nu glädjas åt ett renoverat Y och satsningar från Timrå kommun på besöksnäringen med Y:et som nav. Återinvigningen är gjord av kommunalrådet Stefan Dalin och vi i föreningen har kunnat genomföra YDagen igen vid samma helg.
Den 11 juni 2022 blev det återigen en invigning - av ks ordförande Stefan Dalin - denna gång 
en informationsplats för Yet och konstnären Bengt Lindström - Bengt Lindström Park.

Vi i föreningen är stolta och glada att besökarna kan få en intressant inblick i historien om tillkomsten av Yet och av konstnärens liv och konstnärsskap.

Du som medlem får naturligtvis tidigt lyssna till våra och medlemmarnas idéer hur vi 
gemensamt kan utveckla området vidare. 

Bli en Y-Vän du ocksåwink

--------------------------------------------------------------------

Nu tar vi nya krafttag för att fortsätta utveckla området till en attraktiv mötesplats
för boende i regionen men även att turisterna ska göra ett besök på området.

Som medlem kan du vara med och bidra med dina idéer.

- Trollstigen - en mycket uppskattat "stigäventyr" för barn som börjar med
   sagen om de "Tre bockarna bruse" - här börjar planeringen för stigäventyret 2022

- YDag 2022 - planering inför nästa års familjedag

- Hur kan området utvecklas ytterligare - var gärna med med dina synpunkter

Sist men inte minst - de 25 nya medlemmarna får som gåva en inramad litografi av 
Bengt Lindström! . Detta gäller från den 4 september tills vi uppnått målet.

25 ytterligare litografier kommer att lottas ut!

Avgiften är valfri men lägst 100 kr per år

Avgiften betalar du till Bankgiro  5053-7174 eller swish 123 6210579  märk betalningen med ditt namn + e-postadress.

VÄLKOMMEN
som medlem med möjlighet att vara med och påverka!

 

 

 

 

 

Välkommen till

www.yetsframtid.com

facebook.com/yetsframtid

mail: yetsframtid@gmail.com