Bli medlem

BLI MEDLEM 
du också.. 

Vi kan nu glädjas åt ett renoverat Y och satsningar från Timrå kommun på besöksnäringen med Y:et som nav. Återinvigningen är gjord av kommunalrådet Stefan Dalin och vi i föreningen har kunnat genomföra YDagen igen vid samma helg.


Nu tar vi nya krafttag för att fortsätta utveckla området till en attraktiv mötesplats
för boende i regionen men även att turisterna ska göra ett besök på området.

Som medlem kan du vara med och bidra med dina idéer.

- Trollstigen - en mycket uppskattat "stigäventyr" för barn som börjar med
   sagen om de "Tre bockarna bruse" - här börjar planeringen för stigäventyret 2022

- YDag 2022 - planering inför nästa års familjedag

- Hur kan området utvecklas ytterligare - var gärna med med dina synpunkter

Sist men inte minst - de 25 nya medlemmarna får som gåva en inramad litografi av 
Bengt Lindström! . Detta gäller från den 4 september tills vi uppnått målet.

25 ytterligare litografier kommer att lottas ut!

Avgiften är valfri men lägst 100 kr per år

Avgiften betalar du till Bankgiro  5053-7174 eller swish 123 6210579  märk betalningen med ditt namn + e-postadress.

VÄLKOMMEN
som medlem med möjlighet att vara med och påverka!

 

 

 

 

 

Välkommen till

www.yetsframtid.com

www.facebook.com/YetsFramtid

mail: yetsframtid@gmail.com