Historik

Y:et vid Sundsvall-Timrå Airport har idag funnits på platsen i mer än 20 år.

Y, är symbolen för Västernorrland län men även symbol för rätt val.

Konstverket är ett verk av vår kända konstnär Bengt Lindström.

Ett konstverk som berör de flesta människor som passerar platsen, infarten från E4 mot flygplatsen.

Konstverket är i behov av restaurering och här krävs en hel del pengar.

Vår förhoppning är att få intressenter som är villiga att på olika sätt bidra till att det arbete som krävs kan påbörjas inom så snar tid som möjligt.

Vill du eller ditt företag vara med och bidra till detta arbete? Anmäl dig under fliken Bli medlem. 

Välkommen till

www.yetsframtid.com

facebook.com/yetsframtid

mail: yetsframtid@gmail.com